Projecten

Stichting B4Nature wil imkers stimuleren en financieel helpen met participatie in een varroa resistentie programma.
Daar zijn twee sponsorprogramma's voor bedacht. Het idee van beide sponsorprogramma's is dat de imker er financieel op vooruit gaat en daarmee in staat wordt gesteld actief te participeren in een varroa resistentie programma.

Aan beide sponsorprogramma's zijn dezelfde drie voorwaarden verbonden.

  • Participatie in een varroa resistentie programma is in het algemeen nut. Dat houdt in dat participanten hun activiteiten delen.
  • Participanten staan open voor publieke communicatie en presentatie. Dat houdt in dat er over gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld op een publieke social-media pagina, of door  het organiseren van een open dag.
  • Participanten presenteren aan het eind van het jaar een voortgangsrapport aan de stichting. Dat hoeft geen uitgebreid rapport te zijn. een kort verslag van wat ondernomen is en de resultaten is voldoende.

Het sponsor programma kent twee versies. De basis is hetzelfde, het ter sponsoring/adoptie aanbieden van een bijenvolk.

  • Dit kan in eigen beheer, waarbij de imker zelf zorg draagt voor het vinden van sponsors;
  • Of de sponsors worden door de stichting gezocht. Dat zou dan extern beheer genoemd kunnen worden.

Om de sponsoring van een bijenvolk gemakkelijk te maken hebben we bedacht om de sponsoring in delen te doen. De delen noemen we sponsor aandelen. Er kunnen zoveel sponsoraandelen per bijenvolk worden uitgegeven als je wil, maar onze ervaring is dat 50 of 100 sponsoraandelen per volk het beste werkt.

Als tegenprestatie voor de sponsoring krijgt de sponsor aan het eind van het seizoen een potje honing van zijn gesponsorde bijenvolk. Je zou de verkoop van sponsoraandelen dus kunnen zien als de voorverkoop van de honing.

Als de imker de sponsoring van zijn bijenvolken in eigen hand wil houden koopt hij bij de stichting een pakket sponsoraandelen. Zo'n pakket kost 400 euro. Vervolgens verkoopt hij/zij die aandelen in het eigen netwerk. Vrienden, familie, buren, sportclub, werk, etc. Er staat geen bedrag op de aandelen, dus ze kunnen ze voor ieder bedrag verkocht worden. Met 20, 30 of zelfs 40 euro per sponsoraandeel haal je al snel 1000 tot 3000 euro op aan sponsorgelden.

Bij "extern beheer" doet de stichting de acquisitie voor de sponsors. Per verkocht sponsoraandeel kopen wij van de imker de honing op. Dat doet de stichting voor een betere prijs dan de marktwaarde, om zo de imker financieel te steunen en te stimuleren mee te doen met een varroa resistentie programma.

  • Per verkocht 1/100ste sponsor aandeel kopen we potjes van 250gram op voor 8 euro per potje.
  • Per verkocht 1/50ste sponsoraandeel kopen we potten van 450 gram op voor 16 euro per pot.

Een heel bijenvolk levert zo 800 euro aan sponsorgelden op voor 25 kilo honing. Dat is 32 euro per kilo honing. Met de sponsor programma's kun je dus een betere prijs voor je honing genereren.

Het voordeel van "eigen beheer" is dat je de sponsoring en opbrengsten in eigen hand hebt, en de inkomsten over het jaar kan spreiden (je kan de aandelen het hele jaar door verkopen. Zeg maar als voorverkoop van honing).

Het nadeel is dat je werk aan de acquisitie en verkoop hebt.

Het voordeel van "extern beheer" is dat je geen werk aan de acquisitie en verkoop hebt, maar de opbrengsten zijn ook beperkter (max 800 euro) en pas aan het eind van het seizoen.

Stichting B4Nature is een stichting zonder winst oogmerk, dus In beide gevallen worden de netto-opbrengsten besteedt aan natuur en milieu projecten. Zoals ondersteuning aan de varroa resistentie programma's.